Nutidens børn og unge
Nutidens børn og unge
Nutidens børn og unge

 

 

 

Jeg ophører med forældrekonsultationer pr. 31.12.16

Institutioner

Det er min intention at udbrede informationen om de anderledes/sensitive børn, så de voksne, som omgiver børnene, har mulighed for at få en viden om disse børn, som gør, at omgivelserne får en større rummelighed for de anderledes børn, der vil bevirke, at vi undgår at betragte disse børn som anderledes på en forkert måde.

Så vi holder op med at ville putte dem i bestemte kasser for at få dem passet ind til helheden, at vi holder op med at ville prøve på at ”lave dem om”. Så vi undgår, at så mange børn bliver diagnosticeret og eventuelt ender med at få medicin.

Så vi begynder at fokusere på alle de kvaliteter, evner og ressourcer, disse børn indeholder, som kan være til stor glæde og gavn for alle os omkring dem.

Disse børn er netop sensitive børn, som ofte tydeligt fornemmer/mærker, hvad de voksne rummer af tanker og følelser, og børnene bliver meget påvirkede af dette, fordi de ofte har svært ved at skille andres følelser fra deres egne.

Hvis et barn bliver mødt med anerkendelse, kærlig interesse og respekt, rummelighed, ligeværdighed og et åbent sind, så føler barnet tillid og tryghed, således at det tør åbne sig for den hjælp og kærlige støtte, det har behov for.

For disse børn som bl.a. bliver henvist til skolepsykolog, pædagogisk/psykologisk-rådgivning og børnepsykiatriske ambulatorier/afdelinger har brug for kærlig hjælp, vejledning og støtte til at få opfyldt deres manglende behov, men de har ikke bestemt intet behov for at blive mødt med en diagnose og medicinering som ”løsning” på deres adfærd.

Nu har Lægemiddelstyrelsen godkendt, at børn helt ned til 8 år kan få ordineret ”lykkepiller”, hvis et terapiforløb ingen positiv effekt har på deres ”depression”!!

 I 1994 blev der stillet 2.063 diagnoser på børn og unge.

 I 2005 fik 14.500 børn og unge stillet en psykiatrisk diagnose. (Kilde: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab)!!

Dette er en både meget tankevækkende og uhyggelig udvikling. Og vi bliver nødt til at vågne op og se på, hvad der sker med disse børn og unge med ”nye briller” – nye indfaldsvinkler og en langt større rummelighed for forskelligheder.

Mit løsningsforslag og håb er bl.a., at den etablerede verden – psykologer, psykiatere, plejepersonale, og også andre personalegrupper, så som skolelærere og pædagoger, vil begynde at bruge nogle af os som konsulenter, der har en anden erfaring med og indfaldsvinkel til vores sensitive børn og unge. Således at det kan udmønte sig i et konstruktivt samarbejde til gavn for børnene, familierne og alle andre.

Jeg glæder mig over, at. nogle børnepsykiatere og børnelæger er begyndt at sige fra over for al denne sygeliggørelse og mangel på rummelighed over for børn, der er anderledes end flertallet af børn.

 

Læs gerne:

Min artikel om

Kendetegn for særligt sensitive børn/typer af sensitivitet under Artikler