Nutidens børn og unge
Nutidens børn og unge
Nutidens børn og unge

 

 

 

Henvendelse. tlf. 61869617 eller mail: sensitiveboern@hotmail.com - Se mere under Kontakt/priser

Institutioner

Det er min intention at udbrede informationen om de anderledes/sensitive børn, så de voksne, som omgiver børnene, har mulighed for at få en viden om disse børn, som gør, at omgivelserne får en større rummelighed for de anderledes børn, der vil bevirke, at vi undgår at betragte disse børn som anderledes på en forkert måde.

Så vi holder op med at ville putte dem i bestemte kasser for at få dem passet ind til helheden, at vi holder op med at ville prøve på at ”lave dem om”. Så vi undgår, at så mange børn bliver diagnosticeret og eventuelt ender med at få medicin.

Så vi begynder at fokusere på alle de kvaliteter, evner og ressourcer, disse børn indeholder, som kan være til stor glæde og gavn for alle os omkring dem.

Disse børn er netop sensitive børn, som ofte tydeligt fornemmer/mærker, hvad de voksne rummer af tanker og følelser, og børnene bliver meget påvirkede af dette, fordi de ofte har svært ved at skille andres følelser fra deres egne.

Hvis et barn bliver mødt med anerkendelse, kærlig interesse og respekt, rummelighed, ligeværdighed og et åbent sind, så føler barnet tillid og tryghed, således at det tør åbne sig for den hjælp og kærlige støtte, det har behov for.

For disse børn som bl.a. bliver henvist til skolepsykolog, pædagogisk/psykologisk-rådgivning og børnepsykiatriske ambulatorier/afdelinger har brug for kærlig hjælp, vejledning og støtte til at få opfyldt deres manglende behov, men de har ikke bestemt intet behov for at blive mødt med en diagnose og medicinering som ”løsning” på deres adfærd.

Nu har Lægemiddelstyrelsen godkendt, at børn helt ned til 8 år kan få ordineret ”lykkepiller”, hvis et terapiforløb ingen positiv effekt har på deres ”depression”!!

 I 1994 blev der stillet 2.063 diagnoser på børn og unge.

 I 2005 fik 14.500 børn og unge stillet en psykiatrisk diagnose. (Kilde: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab)!!

Dette er en både meget tankevækkende og uhyggelig udvikling. Og vi bliver nødt til at vågne op og se på, hvad der sker med disse børn og unge med ”nye briller” – nye indfaldsvinkler og en langt større rummelighed for forskelligheder.

Mit løsningsforslag og håb er bl.a., at den etablerede verden – psykologer, psykiatere, plejepersonale, og også andre personalegrupper, så som skolelærere og pædagoger, vil begynde at bruge nogle af os som konsulenter, der har en anden erfaring med og indfaldsvinkel til vores sensitive børn og unge. Således at det kan udmønte sig i et konstruktivt samarbejde til gavn for børnene, familierne og alle andre.

Jeg glæder mig over, at. nogle børnepsykiatere og børnelæger er begyndt at sige fra over for al denne sygeliggørelse og mangel på rummelighed over for børn, der er anderledes end flertallet af børn.

Jeg tager gerne ud, evt. sammen med andre, og holder foredrag for daginstitutioner/skoler/seminarier mv. om Nutidens Børn og Unge/de sensitive børn.

Jeg tager også gerne på institutionsbesøg i forbindelse med børn med særlige behov. Dels arbejder jeg som familiekonsulent med disse børn og deres familier og dels via mit job i 2 vuggestuer som støtteperson for børn med særlige behov, dvs. børn som har brug for ekstra rummelighed, forståelse, anerkendelse, kærlig omsorg, støtte og vejledning.

Har I brug for en sparringspartner/en person udefra, som kan se på børnene og jer med nye friske øjne, nye indfaldsvinkler og nye muligheder, så ring gerne og aftal et besøg.

Har I som personalegruppe brug for mere viden om børnene, hvordan I bedst kan forholde jer til disse børn eller andet, kommer jeg også gerne til et p-møde/p-dag og holder et indlæg.

Jeg kommer også gerne sammen med andre og holder pædagogisk kursus i institutionen/på skolen, med hovedvægt lagt på de sensitive/anderledes børn og personalets selvudvikling.

Hvis du/I vil vide mere, så ring gerne på tlf. 61 86 96 17 eller skriv en mail til nutidensboernogunge@comxnet.dk

Læs gerne:

Min artikel om Nutidens Børn og Unge/Sensitive børn under Artikler

Kendetegn ved disse børn under Forældre

Pædagogisk kursus/efteruddannelse under Kurser eller anden relevant information på min hjemmeside.