Nutidens børn og unge
Nutidens børn og unge
Nutidens børn og unge

 

 

 

Kontakt:  tlf. 61869617 eller sensitiveboern@hotmail.com - Se under Kontakt/priser - tlf.kons. eller hjemmekons.

Velkommen

Det glæder mig, at du har lyst til at besøge min hjemmeside, og det vil være dejligt, hvis jeg kan bidrage med noget brugbart til jeres familie. Jeg har et ønske om at viderebringe inspiration, glæde og en tro på, at vi alle er unikke mennesker med hver vores evner, kvaliteter og ressourcer.

Det er vigtigt, der er plads og rummelighed til forskelligheder, og at vi anerkender disse, især blandt børn og unge i de forskellige miljøer, de befinder sig i, og dette vil jeg meget gerne på forskellig vis være medvirkende til.

Dette gør jeg bl.a. via mit arbejde som familiekonsulent gennem 13 år (hvor jeg har mødt/talt med familier med ekstra sensitive børn primært i alderen 2-12 år), bl.a. med artikler, foredrag, forældrekonsultationer, telefonkonsultationer, som bisidder ved børnehavemøder, skolemøder, visitationsmøder, observationer i daginstitutioner og efterfølgende supervisionsmøde med fagpersoner og forældre, forældrekurser/forældre-temadage og via mit tidl. arbejde i daginstitutioner gennem 16 år - bl.a. som støttepædagog i 4 år

Jeg taler også med en del børn i alderen fra 9 år, enten ved at tale med dem hjemme hos familien eller ved en børnekonsultation på Østerbro. Under vores samtale er der dels fokus på de mange evner, ressourcer og kvaliteter der følger med det særligt sensitive træk og dels med fokus på de udfordringer der også kan opstå i perioder, når børn er særligt sensitive.

Det er en forudsætning for samtaler med børnene, at jeg har haft et møde med forældrene via en konsultation.

Det er altid en stor fornøjelse at møde børnene :)

Jeg medvirker også gerne ved møder i dit barns institution/skole, hvor jeg kan medvirke med viden om og forståelse for det særligt sensitive karaktertræk + med konkrete praktiske tiltag, som fagpersonerne kan bruge til at nedbringe overstimulering.

Desuden har jeg medvirket som oplægsholder ved forskellige seminarer - bl.a. foreningen The Gifted Children + deres sommerlejr, kursus for tandlæger og tandplejere - og ved forældremøder.

Jeg har holdt rigtig mange foredrag forskellige steder i landet igennem 7 år, så jeg har derfor valgt at prioritere de mange tlf. konsultationer, konsultationer i København og hjemmekonsultationer/hjemmebesøg - ud over skolemøder og institutionsmøder.

Efterhånden er der også kommet mange andre på banen i forhold til at holde foredrag om sensitive børn.

Jeg er super glad for den tillid og åbenhed jeg møder hos de mange familier, jeg efterhånden har haft kontakt med, og som er med til at give mig mange flere erfaringer med særligt sensitive børn og unge. 

Hvis du er interesseret i at vide mere om kendetegn for de særligt sensitive børn, så gå ind under Artikler i meuen, hvor der ligger flere artikler end dem, som umiddelbart er synlige.

Her beskriver jeg bl.a. det temperamentsfulde sensitive barn. Netop denne type sensitivitet får jeg rigtig mange henvendelser på fra forældre, som endelig genkender deres barns sensitivitet og finder ud af, at der ikke er noget "galt" med deres barn eller med dem som forældre. Deres barn er den mere udadvendt sensitive type - i hvert fald derhjemme. Mange af de særligt sensitive børn holder jo på sig selv, når de er ude i institutionsmiljøet - børnehave, SFO og i skolen. Barnet vil som udgangspunkt rigtig gerne samarbejde med de voksne, så når der opstår situationer, hvor den voksne oplever, at det særligt sensitive barn ikke samarbejder, er det helt enkelt fordi barnet ikke magter det - dette skyldes ofte overstimulering.

Er du interesseret i en tlf.konsultation, en forældrekonsultation på Østerbro (København) eller hjemme hos jer, så læs gerne under Kontakt/priser.
 

Ved tilmelding til Nyhedsbrevet, kan du få op til 10-15% på forældrekonsultationer på Østerbro  (incl. tlf.konsultationer)

 

Udtalelse om Forældre-Temadag

Temadag
Den gode undervisning på temadagen opleves utrolig relevant, fordi man i den grad berører emner, der "fylder meget" i et familieliv med et sensitivt barn. Udover Anettes oplæg og gode tips, er det rigtig rart at møde andre ligesindede forældre og høre dem fortælle om deres erfaringer på godt og ondt. Den gensidige forståelse, der opstår, mellem forældre som kender de samme udfordringer, har stor værdi og kan være svær at finde andre steder.
Forældre til sensitiv pige på 10 år.

Har du et udadvendt sensitivt barn? Så læs gerne den nyeste artikel, som er skrevet af forældre til Sofia, et udadvendt sensitivt barn! læs under Artikler.
 

Jeg har gennem årene løbende haft børnegrupper, når der har været tid til det. 

I min seneste børnegruppe for ekstra sensitive børn i alderen 8-10 år, har vi bl.a. har lavet øvelser sammen med udgangspunkt i positiv psykologi i børnehøjde - disse øvelser tager udgangspunkt i Louise Tidmands: Min Glade Bog - 25 øvelser, der giver gladere børn og forældre (efter aftale med Louise)!

Materialet er også udgivet som klassemateriale: Min Glade Bog - få glæden ind i klasseværelset på 25 dage. nærmere information på Louises hjemmeside: www.glaedeogborn.dk.

Det er en fornøjelse at opleve, hvor stor betydning det har for børnene at møde ligesindede, andre børn som de kan spejle sig i - at være i et frirum hvor de kan føle sig trygge uden at føle sig anderledes på en forkert måde, som desværre en del af disse børn oplever at føle sig i skolen, alt efter klassens rummelighed og trivsel og de voksne, som er tæt på klassen. Børnegruppen består af både udadvendt og indadvendt sensitive børn, og det fungerer fint :) 

De udadvendt sensitive børn er ret hurtigt på, fordi de som regel elsker nye ting mens de indadvendt sensitive lige skal se stedet an, de andre børn og mig som den voksne. Det var fantastisk at opleve, hvordan alle børnene meget hurtigt følte sig trygge og blomstrede op allerede 1. gang vi mødtes. Og de nyder at være i dette frirum. Det har igen bekræftet mig i, at det er alfa og omega, hvordan vi voksne møder børnene - at dette møde sker i en varm atmosfære og med ligeværdig respekt - samtidig med at jeg er en tydelig voksen og sætter rammerne. Disse børn har så mange gode ideer og reflektioner. Det er en stor fornøjelse at være sammen med dem :)

Lige nu er børnegrupperne sat på pause pga. mangel på tid, og jeg ved ikke, om jeg starter dem op igen.

Kontakt evt. HSP-foreningen som formentlig ved, om nogle af deres medlemmer holder arrangementer, hvor børn og unge har mulighed for at mødes.